Archiwum miesiąca: sierpień 2019

Działalność urzędu pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu i łagodzeniu jego skutków na terenie Powiatu Żarskiego

cel pracy

zbadanie efektywności Urzędu Pracy w Żarach w rozwiązywaniu problemu bezrobocia, pokazanie podejmowanych w tym celu działań

Plan pracy licencjackiej (socjologia)

Wstęp
Rozdział I. Istota bezrobocia
1.1. Pojęcie bezrobocia
1.2. Składniki i determinanty bezrobocia
1.3. Zróżnicowanie bezrobocia – bezrobocie przejściowe i okresowe
1.4. Zmiany na rynku pracy i ich strukturalne skutki
Rozdział II. Powiatowy Urząd Pracy w Żarach – charakterystyka
2.1. Krótka historia PUP
2.2. Struktura organizacyjna PUP
2.3. Zakres kompetencji i działalność PUP
2.4. Programy promocji zatrudnienia
Rozdział III. Działalność urzędu pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu i łagodzeniu jego skutków na terenie Powiatu Żarskiego w świetle badań własnych
3.1. Metodologia badań własnych
3.1.1. Przedmiot i cel badań
3.1.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.1.3. Metody, techniki i organizacja badań
3.2. Wyniki badań
3.3. Podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków