Archiwum miesiąca: listopad 2018

Wpływ hałasu na turystykę i rekreację

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale opisane są czynniki rozwoju turystyki, zakres pojęciowy turystyki, jej funkcje i cele, oraz zagadnienie czasu wolnego a turystyki.

W drugim rozdziale zaprezentowano zagadnienie hałasu, jaki ma on wpływ na zdrowie, jakie są źródła hałasu, normy i wymagania prawa, mapa hałasu Polski i Warszawy, pomiar akustyczny oraz interakcje między hałasem i rekreacją.

W trzecim rozdziale przedstawiony jest wpływ hałasu na rozwój turystyki w świetle opinii społecznej, a więc: podstawy metodologiczne badań własnych, przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, metody i techniki badań, charakterystyka próby badawczej oraz analiza wyników badań.

Celem pracy jest ukazanie wpływu hałasu na turystykę i rekreację.

PLAN PRACY

Wstęp

Rozdział I. Czynniki rozwoju turystyki
1.1. Turystyka – zakres pojęciowy
1.2. Funkcje i cele turystyki
1.3. Czas wolny a turystyka
1.4. Inne czynniki rozwoju współczesnej turystyki

Rozdział II. Hałas a turystyka
2.1.Co to jest hałas. Hałas a zdrowie
2.2. Źródła hałasu. Normy i wymagania prawa
3.3. Mapa hałasu Polski i Warszawy, pomiar akustyczny
3.4. Interakcje między hałasem i rekreacją

Rozdział III. Wpływ hałasu na rozwój turystyki w świetle opinii społecznej
3.1. Podstawy metodologiczne badań własnych
3.1.1. Przedmiot i cel badań
3.1.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.1.3. Metody i techniki badań
3.1.4. Charakterystyka próby badawczej
3.2. Analiza wyników badań

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks