Archiwum miesiąca: kwiecień 2019

Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych

TEMAT PRACY:
„Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych”

CEL:
Przedstawienie marketingu produktów firm ubezpieczeniowych poprzez porównanie atrakcyjnej oferty ubezpieczeń majątkowych HDI Asekuracja i innych ofert konkurencyjnych towarzystw działających na polskim rynku.

HIPOTEZA:
Stosowanie bogatej oferty ubezpieczeń w znaczny sposób podnosi atrakcyjność danej firmy ubezpieczeniowej. Skuteczność dotarcia z ofertą do klienta w bezpośredni sposób związana jest z odpowiednim marketingiem firmy.

WKŁAD WŁASNY:
Dokonanie analiz procentowego udziału w rynku ubezpieczeń wybranych firm, zbadanie zasięgu terytorialnego firm , wartości sprzedanych polis według rodzajów.

PLAN PRACY

Wstęp

Rozdział I. Ryzyko w działalności człowieka
1. Metodologia ryzyka
1.1. Definicja ryzyka
1.2. Elementy ryzyka
2. Ryzyko ubezpieczeniowe
3. Proces zarządzania ryzykiem
4. Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze

Rozdział II. Charakterystyka ubezpieczeń majątkowych
1. Klasyfikacja produktów ubezpieczeniowych
1.1. Ubezpieczenia osobowe
1.2. Ubezpieczenia majątkowe
2. Produkty ubezpieczeń majątkowych
2.1. Ubezpieczenia komunikacyjne
2.2. Ubezpieczenia przemysłowe
2.3. Ubezpieczenia rolne
2.4. transportowe
3. Umowa ubezpieczenia
4. Wypłata odszkodowania

Rozdział III. Rynek ubezpieczeń majątkowych w Polsce
1. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce
2. Struktura rynku ubezpieczeń w Polsce
2.1. Ubezpieczenia osobowe
2.2. Ubezpieczenia majątkowe
3. Struktura bez[pieczeń majątkowych w Polsce
3.1. Ubezpieczenia komunikacyjne
3.2. Ubezpieczenia przemysłowe
3.3. Ubezpieczenia rolne
3.4. Ubezpieczenia transportowe
4. Prognoza rozwoju krajowego rynku ubezpieczeń majątkowych

Rozdział IV. Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych na przykładzie PZU SA
1. Charakterystyka powstania i działalności towarzystwa
2. Ubezpieczenia majątkowe w ofercie towarzystwa
2.1. Ubezpieczenia komunikacyjne
2.2. Ubezpieczenia przemysłowe
2.3. Ubezpieczenia rolne
2.4. Ubezpieczenia transportowe
3. Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych w świetle opinii klientów
4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków