Konspekt pracy dyplomowej

Konspekt pracy dyplomowej stanowią jego kanwę. Jest filarem, który organizuje zawartość merytoryczną tekstu. To esencja najważniejszych zagadnień, które zostaną podjętych przez studenta. Plan pracy licencjackiej i każdej innej pracy promocyjnej jest ważny nie tylko dla osoby, która będzie pisać pracę.

Charakter dokumentu dostarczonego na pierwsze seminarium może zaważyć na dalszej współpracy z promotorem. Dlatego warto zadbać, aby konspekt pracy dyplomowej (również w wersji początkowej, będącej zarysem), były konspektem dobrym, wartościowym i właściwie sformatowanym. Trzeba przy tym od razu dodać, że plany prac dyplomowych podlegają w trakcie ich opracowywania, jak i w trakcie powstawania właściwej pracy częstym modyfikacjom. Niekiedy ich ostateczna struktura jest zupełnie niepodobna do pierwotnej wersji.